Bibb Instruments BIBB -29.9% från IPO


Teckningskurs: 5.85 kr Senaste kurs: 4.1 kr BIBB 4.3% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-10-05
Första handelsdag
2017-10-27
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bibb Instruments
VD Fredrik Lindblad
Styrelseordförande Erik von Schenck
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 8.2 miljoner
Hemsida www.bibbinstruments.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 35.3%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 5.85 kr
Sista teckningsdag 2017-10-05
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
CHWA Konsult 19.6 Mkr 40.7%
LU Holding 8.3 Mkr 17.2%
Fårö Capital 0.5 Mkr 1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 3.2 Mkr 24.2%
Bruno Walther 0.1 Mkr 0.6%
Charles Walther 0.1 Mkr 0.9%
Fårö Capital 0.5 Mkr 3.9%
Med flera
Totalt åtagande: 4.6 Mkr 35.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Bibb Instruments 1 st

  • Svaga finanser

    Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.


    Bibb Instruments skriver i prospektet att rörelsekapitalbehovet de närmaste 12 månaderna uppgår till 10 Mkr. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är också 10 Mkr men vi tolkar det som att emissionskostnaden på 1,4 Mkr ska dras från detta belopp. Vid lågt intresse för aktien kanske nettolikviden tar slut inom ett år. Visserligen lär Bibb Instruments bli övertecknat men finanserna blir ändå i svagaste laget givet att man i bästa fall bara får in 12 Mkr och har en mycket diger att-göra-lista framför sig det kommande året.

Finansiell data för Bibb Instruments

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.0 Mkr 0.1 Mkr 0.2 Mkr
Rörelseresultat -2.2 Mkr -2.3 Mkr -1.7 Mkr
Vinst efter skatt -1.7 Mkr -1.4 Mkr -1.7 Mkr
Nettoskuld -4.5 Mkr -7.0 Mkr -10.3 Mkr
Börsvärde 33.5 Mkr 107.4 Mkr 114.0 Mkr
P/E-tal -5.0 -17.3 -22.2
EV / Sales 77.9 430.8 342.2
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.4 Mkr 0.1 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -8.7 Mkr -5.1 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt -6.8 Mkr -4.0 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld -4.5 Mkr -12.3 Mkr -1.0 Mkr
Börsvärde 33.5 Mkr 114.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -5.0 -28.5 0.0
EV / Sales 77.9 794.4 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata