Beyond Frames Entertainment BEYOND -2.3% från IPO


Teckningskurs: 8.7 kr Senaste kurs: 8.5 kr BEYOND 2.4% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-11-19
Första handelsdag
2018-12-06
Börsplus analys
Läs analysen

InWest är endast projektledare i noteringen.

Bolagsfakta vid notering

Bolag Beyond Frames Entertainment
VD Johan Larsson
Styrelseordförande Ricky Helgesson
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 104 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.32 miljoner aktier (11%)
Antal aktier efter notering 11.9 miljoner
Hemsida beyondframes.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 104 Mkr
Teckningskurs 8.7 kr
Sista teckningsdag 2018-11-19
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
ARVR Holding 13.3 Mkr 12.8%
Acelera Förvaltning 7.6 Mkr 7.3%
Init CEMU 11 Mkr 10.6%
Init MAEM 11 Mkr 10.6%
Ricky Helgesson (via bolag) 8.1 Mkr 7.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Acelera Förvaltning 2 Mkr 20%
Mikael Söderström (via bolag) 1 Mkr 10%
Jesper Åkerlind 1 Mkr 10%
Agneta Berg 0.3 Mkr 2.5%
Johan Larsson 0.2 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 5 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Beyond Frames Entertainment 2 st

  • Rabatterad emission tätt inpå IPO

    Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


    Beyond Frames har gjort en rad nyemissioner det senaste året. I augusti 2017 gjorde de en nyemission till en teckningskurs på 2,40 kronor och i augusti 2018 ytterliggare en nyemission på 6,96 kronor. Detta kan jämföras med nuvarande teckningskurs på 8,70 kronor.

  • Kursfall dag ett

    Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


    Beyond Frames Entertainment föll med -6 procent under den första handelsdagen.