Better Collective BETCO 17% från IPO


Teckningskurs: 53 kr Senaste kurs: 62.0 kr BETCO 0% idag
Lista
OMX Mid
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-06-05
Första handelsdag
2018-06-08
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Nettoomsättningen har växlats till kursen SEK/EUR: 10,31

Bolagsfakta vid notering

Bolag Better Collective
VD Jesper Sørgaard
Styrelseordförande Jens Bager
Omsättning Mkr 295 Mkr
Antal anställda 151
Börsvärde efter notering 2169 Mkr
Nyckelpersoners ägande 27.24 miljoner aktier (66.6%)
Antal aktier efter notering 40.9 miljoner
Hemsida bettercollective.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 600 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 6.6%
Börsvärde efter notering 2169 Mkr
Teckningskurs 53 kr (48.00 - 58.00)
Sista teckningsdag 2018-06-05
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 40 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 50 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea, SEB
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Setterwalls, Bruhn & Hjejlie Advokat, Vinge

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jesper Sørgaard och Christian Kirk Rasmussen 1050.1 Mkr 48.4%
Better Partners 300 Mkr 13.8%
Thomas Høgenhaven 58.2 Mkr 2.7%
Jens Bager 37.3 Mkr 1.7%
Leif Norgaard 17.1 Mkr 0.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jens Bager 20 Mkr 3.3%
Leif Nørgaard 10 Mkr 1.7%
Klaus Holse 6.7 Mkr 1.1%
Søren Jørgensen 2.8 Mkr 0.5%
Totalt åtagande: 39.5 Mkr 6.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Better Collective 2 st

  • Hög emissionskostnad

    För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Better Collective betalar cirka 50 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 8,3 procent av erbjudandet.

  • Komplext erbjudande

    Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


    Better Collective har ett brett kursintervall (cirka 21 %) och två varianter av övertilldelningsoptioner. En av optionerna avser befintliga aktier från huvudägarna. Den andra avser nyemitterade aktier.

Finansiell data för Better Collective

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 97.6 Mkr 77.1 Mkr -
Rörelseresultat -3.7 Mkr 16.2 Mkr -
Vinst efter skatt -12.4 Mkr 11.2 Mkr -
Nettoskuld -98.9 Mkr 89.3 Mkr -
Börsvärde 2590.2 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 65.4 0.0 0.0
EV / Sales 7.4 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 337.7 Mkr 266.9 Mkr 176.6 Mkr 115.7 Mkr
Rörelseresultat 67.4 Mkr 100.5 Mkr 72.1 Mkr 38.6 Mkr
Vinst efter skatt 39.6 Mkr 75.1 Mkr 52.8 Mkr 29.4 Mkr
Nettoskuld -98.9 Mkr 116.7 Mkr -55.8 Mkr -26.4 Mkr
Börsvärde 2590.2 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 65.4 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 7.4 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata