Azelio AZELIO -32.3% från IPO


Teckningskurs: 22 kr Senaste kurs: 14.9 kr AZELIO -2.4% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-12-04
Första handelsdag
2018-12-10
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Azelio
VD Jonas Eklind
Styrelseordförande Bo Dankis
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 75
Börsvärde efter notering 990 Mkr
Nyckelpersoners ägande 12.1 miljoner aktier (26.9%)
Antal aktier efter notering 45.0 miljoner
Hemsida www.azelio.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 300 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 45.8%
Börsvärde efter notering 990 Mkr
Teckningskurs 22 kr
Sista teckningsdag 2018-12-04
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 138 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Vinge

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kent Janér (via bolag) 243 Mkr 24.6%
Thames Trust 67.2 Mkr 6.8%
Back in Black Capital 66 Mkr 6.7%
BFO Private Equity 42.9 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK 30 Mkr 10%
Byggmästare Anders J Ahlström 25 Mkr 8.3%
Alfred Berg 25 Mkr 8.3%
Back in Black Capital 22 Mkr 7.3%
Kent Janér (via bolag) 15 Mkr 5%
Med flera
Totalt åtagande: 137.5 Mkr 45.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Azelio 3 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Azelio betalar cirka 40 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 13,3 procent av erbjudandet.

 • Märkliga avtal

  Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


  Azelio har utlovat ett teckningsoptionsprogram som innebär att man betalar en viktig samarbetspartner, som även har en representant i styrelsen, med teckningsoptioner som har inlösen på 15 SEK per aktie.

  Johan Andersson, Marketing & Communication, svarar:

  - Avseende "märkliga avtal" kan avtalet ha missuppfattats. Masen utför arbete i ett projekt i vilket de inte har något direkt ägande - det är alltså inget JV. De får ett arvode mot nedlagd tid i form av optioner med en strike som låg i linje med bolagets värdering vid tillfället avtalet skrevs. Det är inte kontroversiellt och dessutom gynnar det aktieägarna då bolaget inte har något kassautflöde samt visar att Masen är villig att ta risk på Azelio samt att nuvarande aktieägarna inte har någon nersida givet strike i linje med bolagets dåvarande värdering (går samarbetet inte bra och Azelio inte ökar i värde har Masen utfört gratis-arbete då optionerna inte utnyttjas och det blir då inte någon utspädning).

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Azelio föll med -30 procent under den första handelsdagen.