Ayima AYIMA B 4.8% från IPO


Teckningskurs: 21 kr Senaste kurs: 22.0 kr AYIMA B -3.9% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-05-05
Första handelsdag
2017-05-29
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ayima
VD Michael Jacobson
Styrelseordförande Thomas Jansson
Omsättning Mkr 121 Mkr
Antal anställda 135
Börsvärde efter notering 110 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.2 miljoner
Hemsida www.ayima.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 110 Mkr
Teckningskurs 21 kr
Sista teckningsdag 2017-05-05
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 11 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (16% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Capval Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Partner FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
New Equity Venture 25.2 Mkr 22.9%
Michael Jacobson 19.7 Mkr 17.9%
Michael Nott 19.7 Mkr 17.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G.Månsson 2.9 Mkr 26.2 Mkr
R.Näsström 2.1 Mkr 18.7 Mkr
Blue Bat 2.1 Mkr 18.7 Mkr
Oliver Molse, m.fl. 1 Mkr 8.9 Mkr
Totalt åtagande: 11.2 Mkr 100%

Flaggor Ayima 4 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Ayima är täckt av garantiåtaganden till cirka 100 procent.

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Ayima genomförde i februari en nyemission till kurser om 10 kr per aktie. Teckningskursen i noteringen är mer än dubbelt så hög vid 21 kr.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Ayimas notering blev försenad med en vecka.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Ayima betalar cirka 2 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,0 procent av erbjudandet.

Finansiell data för Ayima

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 42.7 Mkr 41.0 Mkr 34.6 Mkr 38.4 Mkr 31.9 Mkr
Rörelseresultat -3.4 Mkr 0.0 Mkr -3.5 Mkr -3.0 Mkr -5.0 Mkr
Vinst efter skatt -3.2 Mkr 0.2 Mkr 3.0 Mkr -3.0 Mkr -5.2 Mkr
Nettoskuld -0.1 Mkr 1.2 Mkr 3.7 Mkr -2.9 Mkr -6.3 Mkr
Börsvärde 120.4 Mkr 150.2 Mkr 135.8 Mkr 90.6 Mkr 95.5 Mkr
P/E-tal -40.1 -30.0 -12.7 -6.3 -11.2
EV / Sales 0.8 1.0 1.1 0.7 0.7
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 156.7 Mkr 129.6 Mkr 121.2 Mkr
Rörelseresultat -9.9 Mkr -17.2 Mkr 5.5 Mkr
Vinst efter skatt -3.0 Mkr -10.7 Mkr 6.9 Mkr
Nettoskuld -0.1 Mkr 3.7 Mkr -1.4 Mkr
Börsvärde 120.4 Mkr 135.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -40.1 -12.7 0.0
EV / Sales 0.8 1.1 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata