Awardit AWRD 121.4% från IPO


Teckningskurs: 28 kr Senaste kurs: 62.0 kr AWRD 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-11-24
Första handelsdag
2017-12-05
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Awardit
VD Niklas Lundqvist
Styrelseordförande Olof Isberg
Omsättning Mkr 45 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.0 miljoner
Hemsida www.awardit.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 19 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Teckningskurs 28 kr
Sista teckningsdag 2017-11-24
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare JAHI Corporate
Certified Adviser/Mentor Aqurat
Övriga rådgivare Aqurat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Visionalis 56.9 Mkr 40.7%
Niklas Lundqvist 30.8 Mkr 22%
Johan Hagman 11.2 Mkr 8%
Emiren 9.9 Mkr 7.1%
Mikael Gombrii 3.4 Mkr 2.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Niklas Lundqvist 16.9 Mkr 90.6%
Johan Hagman 1.2 Mkr 6.7%
Anders Holmstedt 0.4 Mkr 2%
Mats Ahlberg 0.1 Mkr 0.8%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Awardit 2 st

  • Bristfällig information

    Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


    Awardits emissionskostnad framgår inte av prospektet. Efter kontakt med bolaget förstår vi att den uppskattas till ca 1,2 Mkr. Det är inte en särskilt hög siffra.

  • Oseriöst intryck från prospekt

    Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


    Awardit har i prospektet ett diagram där siffror och staplar inte överensstämmer.

Finansiell data för Awardit

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 17.4 Mkr 17.8 Mkr 12.8 Mkr
Rörelseresultat 2.3 Mkr 2.6 Mkr 2.8 Mkr
Vinst efter skatt 1.5 Mkr 1.8 Mkr 2.0 Mkr
Nettoskuld -7.5 Mkr -3.4 Mkr -14.0 Mkr
Börsvärde 321.1 Mkr 279.9 Mkr 218.1 Mkr
P/E-tal 32.1 26.0 18.9
EV / Sales 4.8 4.9 4.2
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 65.0 Mkr 46.8 Mkr 41.4 Mkr
Rörelseresultat 13.7 Mkr 15.7 Mkr 14.1 Mkr
Vinst efter skatt 10.0 Mkr 12.3 Mkr 11.0 Mkr
Nettoskuld -7.5 Mkr -10.5 Mkr -10.2 Mkr
Börsvärde 321.1 Mkr 199.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 32.1 16.2 0.0
EV / Sales 4.8 4.0 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata