Atvexa ATVEXA B 8.8% från IPO


Teckningskurs: 50 kr Senaste kurs: 0.0 kr ATVEXA B 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-12-11
Första handelsdag
2017-12-13
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Atvexa
VD Katarina Sjögren
Styrelseordförande Sara Karlin
Omsättning Mkr 863 Mkr
Antal anställda 1331
Börsvärde efter notering 544 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.37 miljoner aktier (86.2%)
Antal aktier efter notering 10.9 miljoner
Hemsida www.atvexa.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 68 Mkr (59% nyemission)
Säkrad andel (%) 66.2%
Börsvärde efter notering 544 Mkr
Teckningskurs 50 kr
Sista teckningsdag 2017-12-11
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 45 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 13 Mkr (19.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare DNB
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Hammarskiöld

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Brune 197.1 Mkr 36.2%
Peter Weiderman 197.1 Mkr 36.2%
Sara Karlin 45.2 Mkr 8.3%
Katarina Sjögren 21 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Sara Karlin 6.8 Mkr 10.1%
Katarina Sjögren 10.5 Mkr 15.5%
Cecilia Daun Wennborg 2.8 Mkr 4.1%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Humle 25 Mkr 36.8%
Lancelot 20 Mkr 29.4%
Totalt åtagande: 45 Mkr 66.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Atvexa 1 st

  • Hög emissionskostnad

    För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Atvexa betalar cirka 13 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 19,7 procent av erbjudandet.

Nyheter om Atvexa

Inga nyheter hittades för Atvexa.

Finansiell data för Atvexa

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 281.3 Mkr 272.3 Mkr 246.9 Mkr 203.8 Mkr
Rörelseresultat 13.9 Mkr 1.0 Mkr -3.6 Mkr 32.1 Mkr
Vinst efter skatt 12.0 Mkr 1.5 Mkr -3.0 Mkr 24.2 Mkr
Nettoskuld 12.7 Mkr 12.9 Mkr -17.1 Mkr -46.8 Mkr
Börsvärde 619.8 Mkr 592.6 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 18.1 20.4 0.0 0.0
EV / Sales 0.6 0.6 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 1004.2 Mkr 854.9 Mkr 696.5 Mkr 596.9 Mkr
Rörelseresultat 43.5 Mkr 45.9 Mkr 33.4 Mkr 19.8 Mkr
Vinst efter skatt 34.7 Mkr 34.8 Mkr 25.0 Mkr 14.5 Mkr
Nettoskuld 12.7 Mkr -46.8 Mkr -22.1 Mkr -21.0 Mkr
Börsvärde 619.8 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 18.1 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.6 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata