Attana ATANA MTF -16.7% från IPO


Teckningskurs: 0.6 kr Senaste kurs: 0.5 kr ATANA MTF 2.5% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-11-30
Första handelsdag
2018-03-07
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Attana
VD Teodor Aastrup
Styrelseordförande Arne Nabseth
Omsättning Mkr -
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 78 Mkr
Nyckelpersoners ägande 43.84 miljoner aktier (33.9%)
Antal aktier efter notering 129.3 miljoner
Hemsida www.attana.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 66.7%
Börsvärde efter notering 78 Mkr
Teckningskurs 0.6 kr
Sista teckningsdag 2017-11-30
Antal flaggor 10 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 10 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Teodor Aastrup 20.9 Mkr 27%
Vicama 9.2 Mkr 11.8%
Capensor 4.3 Mkr 5.6%
Arne Nabseth 3.9 Mkr 5.1%
Sebastian Enrooth 3.3 Mkr 4.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ospecifierat garantikonsortium 10 Mkr 66.7 Mkr
Totalt åtagande: 10 Mkr 66.7%

Flaggor Attana 10 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Attana är täckt av garantiåtaganden till cirka 67 procent.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Attana-aktien börjas handla 97 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Svaga finanser

  Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.


  Om emissionen inte blir fulltecknad riskerar Attana att få in strax under 10 Mkr, efter emissionskostnader. Det ger minimal felmarginal mot det uppsatta kapitalbehovet 10 Mkr.

 • Bristfällig information 2 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Attana har ett garantikonsortium som det inte finns någon förteckning för. Bolaget anger inte heller någon första handelsdag. Börsplus delar ut två flaggor under denna kategori.

 • Udda val av rådgivare

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Attanas notering saknar välkända namn. Ingen rådgivare ställer upp på att synas i noteringen. Eminova är i Börsplus sammanställning angiven som rådgivare trots sin begränsade roll som emissionsinstitut.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Attanas prospekt är behäftat med en stor mängd stavfel.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Attanas emission tecknades till cirka 44 procent, inräknat en kvitterad skuld. Garantikonsortiet tecknade aktier för ytterligare 3,9 Mkr vilket innebär att totalt 70 procent av erbjudandet tecknades.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Attana föll med -37 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Attana har haft en relativ kursutveckling om -32 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Attana

Q4-2017
Omsättning -
Rörelseresultat -
Vinst efter skatt -
Nettoskuld -
Börsvärde 46.0 Mkr
P/E-tal -6.7
EV / Sales 9.0
Helår 2017
Omsättning 2.1 Mkr
Rörelseresultat -6.3 Mkr
Vinst efter skatt -6.9 Mkr
Nettoskuld -2.9 Mkr
Börsvärde 46.0 Mkr
P/E-tal -6.7
EV / Sales 9.0

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata