Aspire Global ASPIRE 71.3% från IPO


Teckningskurs: 30 kr Senaste kurs: 51.4 kr ASPIRE -2.8% idag
Lista
First North
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-07-05
Första handelsdag
2017-07-11
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aspire Global
VD Tsachi Maimon
Styrelseordförande Carl Klingberg
Omsättning Mkr 654 Mkr
Antal anställda 146
Börsvärde efter notering 1323 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 44.1 miljoner
Hemsida www.aspireglobal.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 329 Mkr (19% nyemission)
Säkrad andel (%) 61.2%
Börsvärde efter notering 1323 Mkr
Teckningskurs 30 kr
Sista teckningsdag 2017-07-05
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 201 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor Pareto
Övriga rådgivare Baker & McKenzie

Storägare

Ägare Innehav Andel
Barak Matalon 383.4 Mkr 29%
Eliyaho Azir 238.9 Mkr 18.1%
Pinhas Zahavi 238.9 Mkr 18.1%
Aharon Aran 5.6 Mkr 0.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Barak Matalon 96.6 Mkr 29.4%
Eliyaho Azir 61.1 Mkr 18.6%
Pinhas Zahavi 61.1 Mkr 18.6%
Aharon Aran 24.4 Mkr 7.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 100 Mkr 30.4%
Totalt åtagande: 201 Mkr 61.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Aspire Global 2 st

  • Märkliga avtal

    Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


    Aspire har omfattande kopplingar med det tidigare dotterbolaget Neogames. Vad detta har för betydelse för Aspire är svårt att avgöra men vi ogillar otydligheten.

  • Bristfällig information

    Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


    Aspire har fått intresseanmälningar från två ospecifierade institutioner och en grupp "internetentreprenörer" om aktier till ett värde på 101 Mkr. Dessa är inte formellt teckningsåtaganden men de kommer nästan garanterat få tilldelning. Vi gillar inte oklarheten.

Finansiell data för Aspire Global

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 255.6 Mkr 189.2 Mkr 189.4 Mkr 181.1 Mkr 149.7 Mkr
Rörelseresultat 54.8 Mkr 25.1 Mkr 32.8 Mkr 36.6 Mkr 20.7 Mkr
Vinst efter skatt 52.0 Mkr 19.7 Mkr 12.4 Mkr 32.0 Mkr 24.7 Mkr
Nettoskuld -206.8 Mkr -145.4 Mkr -123.1 Mkr -133.0 Mkr -58.9 Mkr
Börsvärde 1386.6 Mkr 1555.9 Mkr 1555.9 Mkr 1576.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 11.9 17.1 14.8 11.6 0.0
EV / Sales 1.5 2.0 2.1 2.1 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 815.4 Mkr 682.5 Mkr 623.3 Mkr 608.3 Mkr
Rörelseresultat 149.3 Mkr 123.7 Mkr 136.1 Mkr 145.9 Mkr
Vinst efter skatt 116.1 Mkr 105.3 Mkr 152.2 Mkr 179.9 Mkr
Nettoskuld -206.8 Mkr -123.1 Mkr -116.3 Mkr -129.9 Mkr
Börsvärde 1386.6 Mkr 1555.9 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 11.9 14.8 0.0 0.0
EV / Sales 1.5 2.1 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata