Ascelia Pharma ACE -1.6% från IPO


Teckningskurs: 25 kr Senaste kurs: 24.6 kr ACE -3.3% idag
Lista
Nasdaq Small
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-03-05
Första handelsdag
2019-03-13
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ascelia Pharma
VD Magnus Corfitzen
Styrelseordförande Peter Benson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 565 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.59 miljoner aktier (2.6%)
Antal aktier efter notering 22.6 miljoner
Hemsida www.ascelia.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 565 Mkr
Teckningskurs 25 kr
Sista teckningsdag 2019-03-05
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 150 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Baker & McKenzie, Setterwalls, Erik Penser Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sunstone Life Science Fund 102.4 Mkr 18.1%
CMC SPV AB 73.4 Mkr 13%
Øresund Healthcare Capital 50.5 Mkr 8.9%
Alto Invest 29.4 Mkr 5.2%
Handelsbanken Fonder 28 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alto Invest 29.4 Mkr 14.7%
Handelsbanken Fonder 28 Mkr 14%
Fjärde AP-Fonden 23 Mkr 11.5%
Med flera
Totalt åtagande: 150 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Ascelia Pharma 4 st

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO 2 st

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Ascelia genomförde en emission under maj 2018 till en teckningskurs om 18 SEK, detta går att jämföra med nuvarande emission där teckningskursen ligger på 25 SEK per aktie.

  Utöver emissionen under maj 2018 beslutade bolaget i april 2018 om inrättandet av ett personaloptionsprogram riktat till VD, COO och CMO till ett utnyttjandepris om 8 SEK som kan utnyttjas tidigast i samband med en börsnotering, uppköp eller en försäljning. Bolaget hävdar att anledningen bakom att utnyttjandepriset är satt till 8 SEK är för att villkoren ursprungligen överenskoms i januari 2015 men att programmet inte beslutades om förrän under våren 2018.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Ascelia redovisar enbart tre av de största teckningsåtagarna, deras åtagande uppgår till 80 MSEK medans bolagets totala åtagande är 150 MSEK.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Ascelia Pharma föll med 0 procent under den första handelsdagen.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.