Asarina Pharma 0% från IPO


Teckningskurs: 21 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-09-13
Första handelsdag
2018-09-24
Börsplus analys
Läs analysen

Första handelsdag 2018-09-24

Bolagsfakta vid notering

Bolag Asarina Pharma
VD Peter Nordkild
Styrelseordförande Paul de Potocki
Omsättning Mkr -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 329 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.97 miljoner aktier (6.2%)
Antal aktier efter notering 15.7 miljoner
Hemsida www.asarinapharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 143 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 90.3%
Börsvärde efter notering 329 Mkr
Teckningskurs 21 kr
Sista teckningsdag 2018-09-13
Antal varningsflaggor 0 st
Teckningsåtagande Mkr 129 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 13 Mkr (9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Fredersen Advokat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kurma Biofund 56.1 Mkr 17%
Rosetta Capital 43.2 Mkr 13.1%
Östersjöstiftelsen 49.4 Mkr 15%
Sectoral Assett Management 25 Mkr 7.6%
Swedbank Robur 25 Mkr 7.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sectoral Assett Management 25 Mkr 17.5%
Swedbank Robur 25 Mkr 17.5%
Östersjöstiftelsen 17 Mkr 11.9%
Catella 15 Mkr 10.5%
Kurma Biofond 10 Mkr 7%
Totalt åtagande: 129 Mkr 90.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%