Arion Bank ARION SDB -10.9% från IPO


Teckningskurs: 6.17 kr Senaste kurs: 5.5 kr ARION SDB 1.4% idag
Lista
OMX Large
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-06-13
Första handelsdag
2018-06-15
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Teckningskursen och flera belopp har växlats till kursen ISK/SEK 0,084 samt USD/SEK 8,82

Bolagsfakta vid notering

Bolag Arion Bank
VD Höskuldur H. Ólafsson
Styrelseordförande Eva Cederbalk
Omsättning Mkr 4441 Mkr
Antal anställda 1299
Börsvärde efter notering 11175 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 1810.0 miljoner
Hemsida www.arionbanki.is
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 3632 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 14.7%
Börsvärde efter notering 11175 Mkr
Teckningskurs 6.17 kr (5.71 - 6.64)
Sista teckningsdag 2018-06-13
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 534 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Morgan Stanley, Carnegie, Citigroup
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, Fossar, Islandsbanki, Landsbankinn

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kaupskil 3229.9 Mkr 28.9%
Trinity Investments 1536.1 Mkr 13.8%
Taconic Capital Advisors 1234.8 Mkr 11.1%
Sculptor Investments 812 Mkr 7.3%
Arion Bank 1173.1 Mkr 10.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Kaupskil 3631.9 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lansdowne Partners 335.2 Mkr 9.2%
Miton Asset Management 198.5 Mkr 5.5%
Totalt åtagande: 533.6 Mkr 14.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Finansiell data för Arion Bank

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 1111.5 Mkr 1166.6 Mkr 986.9 Mkr 1190.2 Mkr 919.5 Mkr 1185.4 Mkr
Rörelseresultat 171.9 Mkr 352.8 Mkr 214.6 Mkr 548.9 Mkr 36.2 Mkr 687.1 Mkr
Vinst efter skatt 93.1 Mkr 248.0 Mkr 157.9 Mkr 329.3 Mkr -9.2 Mkr 576.2 Mkr
Nettoskuld -8061.5 Mkr -9152.7 Mkr -7932.7 Mkr -11325.3 Mkr -10717.6 Mkr -12259.7 Mkr
Börsvärde 11730.0 Mkr 14019.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 15.1 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.8 1.1 - - - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 4455.2 Mkr 4323.6 Mkr 4418.2 Mkr 7011.0 Mkr
Rörelseresultat 1288.1 Mkr 1654.9 Mkr 2298.0 Mkr 4248.8 Mkr
Vinst efter skatt 828.3 Mkr 1167.9 Mkr 1760.9 Mkr 4024.0 Mkr
Nettoskuld -8061.5 Mkr -11325.3 Mkr -7098.4 Mkr -3896.3 Mkr
Börsvärde 11730.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 15.1 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.8 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata