Arion Bank ARION SDB 11.8% från IPO


Teckningskurs: 6.2 kr Senaste kurs: 6.9 kr ARION SDB 0.6% idag
Lista
OMX Large
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-06-13
Första handelsdag
2018-06-15
Börsplus analys
Läs analysen

Teckningskursen och flera belopp har växlats till kursen ISK/SEK 0,084 samt USD/SEK 8,82

Bolagsfakta vid notering

Bolag Arion Bank
VD Höskuldur H. Ólafsson
Styrelseordförande Eva Cederbalk
Omsättning Mkr 4441 Mkr
Antal anställda 1299
Börsvärde efter notering 11175 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 1810.0 miljoner
Hemsida www.arionbanki.is
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 3632 Mkr (0.0% nyemission)
Säkrad andel (%) 14.7%
Börsvärde efter notering 11175 Mkr
Teckningskurs 6.17 kr
Sista teckningsdag 2018-06-13
Antal varningsflaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 534 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Morgan Stanley, Carnegie, Citigroup
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, Fossar, Islandsbanki, Landsbankinn

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kaupskil 3229.9 Mkr 28.9%
Trinity Investments 1536.1 Mkr 13.8%
Taconic Capital Advisors 1234.8 Mkr 11.1%
Sculptor Investments 812 Mkr 7.3%
Arion Bank 1173.1 Mkr 10.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Kaupskil 3631.9 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lansdowne Partners 335.2 Mkr 9.2%
Miton Asset Management 198.5 Mkr 5.5%
Totalt åtagande: 533.6 Mkr 14.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Varningsflaggor Arion Bank 1 st

  • Komplext erbjudande

    Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


    Arion Bank har ett kursintervall där det skiljer cirka 16 procent från lägsta till högsta kurs.

Nyheter om Arion Bank Se alla

Se fler nyheter i arkivet