Annexin Pharmaceuticals ANNX -89.7% från IPO


Teckningskurs: 16.5 kr Senaste kurs: 1.7 kr ANNX 0.6% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-03-23
Första handelsdag
2017-04-19
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Annexin Pharmaceuticals
VD Annette Colin Lövgren
Styrelseordförande Philip Siberg
Omsättning Mkr -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 102 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 6.2 miljoner
Hemsida www.annexinpharma.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 54 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 91.9%
Börsvärde efter notering 102 Mkr
Teckningskurs 16.5 kr
Sista teckningsdag 2017-03-23
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 50 Mkr
Emissionskostnad 11 Mkr (19.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aqurat, Lindahl

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mikael Lönn 10.4 Mkr 10.2%
Frostskog 5.7 Mkr 5.6%
Skogsmöllan 3.6 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 12 Mkr 22.1 Mkr
Mikael Lönn 10 Mkr 18.4 Mkr
Dividend 4.4 Mkr 8 Mkr
Oliver Molse, m.fl. 1.1 Mkr 2 Mkr
Rune Löderup 1 Mkr 1.8 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 50 Mkr 91.9%

Flaggor Annexin Pharmaceuticals 6 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Annexin Pharmaceuticals är täckt av garantiåtaganden till cirka 92 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Annexin Pharmaceuticals betalar cirka 11 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 19,3 procent av erbjudandet.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Annexin använder Redeye som rådgivare och certified adviser. Personal hos Redeye har ägarintressen i bolaget och har även ställt ut garantiåtaganden. Bolagets största ägare, Mikael Lönn, är delägare i Redeye.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Annexin Pharmaceuticals tecknades till 92 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Annexin Pharmaceuticals föll med -40 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Annexin Pharmaceuticals har haft en relativ kursutveckling om -70 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Annexin Pharmaceuticals

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -4.8 Mkr -7.6 Mkr -9.0 Mkr
Vinst efter skatt -4.8 Mkr -7.8 Mkr -9.0 Mkr
Nettoskuld -35.0 Mkr -41.8 Mkr -5.2 Mkr
Börsvärde 18.1 Mkr 57.4 Mkr 50.2 Mkr
P/E-tal -0.6 -1.9 -1.5
EV / Sales - - -
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.9 Mkr
Rörelseresultat -31.0 Mkr -30.9 Mkr -9.8 Mkr
Vinst efter skatt -31.1 Mkr -30.9 Mkr -9.8 Mkr
Nettoskuld -35.0 Mkr -14.0 Mkr -9.3 Mkr
Börsvärde 18.1 Mkr 54.6 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.6 -1.8 0.0
EV / Sales - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata