AlzeCure ALZCUR -35.7% från IPO


Teckningskurs: 14 kr Senaste kurs: 9.0 kr ALZCUR 1.6% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-11-16
Första handelsdag
2018-11-28
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag AlzeCure
VD Johan Sandin
Styrelseordförande Thomas Pollare
Omsättning Mkr -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 529 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.71 miljoner aktier (4.5%)
Antal aktier efter notering 37.8 miljoner
Hemsida www.alzecurepharma.se/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 77.5%
Börsvärde efter notering 529 Mkr
Teckningskurs 14 kr
Sista teckningsdag 2018-11-16
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 155 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 19 Mkr (9.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Hamilton Advokatbyrå, Nordnet Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
BWG Invest Sarl 37.8 Mkr 7.2%
Stiftelsen AlzeCure 23.9 Mkr 4.5%
Danica Pension 19.5 Mkr 3.7%
Peter Thelin 16.1 Mkr 3.1%
Pontus Forsell 11.9 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
William Gunnarsson 23 Mkr 11.5%
SEB-stiftelsen 19.6 Mkr 9.8%
Erik Penser Bank (för kunders räkning) 12 Mkr 6%
Totalt åtagande: 155 Mkr 77.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor AlzeCure 3 st

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  AlzeCure gjorde i maj 2018 en riktad emission till en teckningskurs på 8,7 kronor. Detta kan jämföras med nuvarande teckningskurs på 14 kronor.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  AlzeCure föll med -21 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  AlzeCure har haft en relativ kursutveckling om -31 procent sedan noteringen.