Aerowash AERW B -16% från IPO


Teckningskurs: 20 kr Senaste kurs: 16.8 kr AERW B -3.7% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2016-12-02
Första handelsdag
2017-02-17
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aerowash
VD Niklas Adler
Styrelseordförande Jan Nilsson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 45 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.36 miljoner aktier (61%)
Antal aktier efter notering 2.2 miljoner
Hemsida aerowash.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 6 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 45 Mkr
Teckningskurs 20 kr
Sista teckningsdag 2016-12-02
Antal flaggor 8 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 6 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (16.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordic Ground 4.2 Mkr 9.5%
New Equity Venture 11.2 Mkr 25.2%
Joakim Adler 6.8 Mkr 15.3%
Niklas Adler 6.8 Mkr 15.3%
Richard Näsström 0.6 Mkr 1.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G.Månsson 1.5 Mkr 25 Mkr
Nordic Emotion 1.5 Mkr 25 Mkr
R.Näsström 1 Mkr 16.7 Mkr
G.Jansson 0.4 Mkr 6.7 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 6 Mkr 100%

Flaggor Aerowash 8 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Aerowash är täckt av garantiåtaganden till cirka 100 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Aerowash betalar cirka 1 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,7 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Aerowash-aktien börjas handla 8 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  Aerowash riktade först in sig på att noteras på First North, men bytte efter att teckningsperioden slutförts till Spotlight.

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  Aerowash styrelse har i flera fall gemensam bakgrund i andra bolag.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Aerowash hade planerat den första handelsdagen till 20 december 2016. Den inträffade istället på andra sidan årsskiftet i februari.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Aerowash föll med -28 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Aerowash har haft en relativ kursutveckling om -49 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Aerowash

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 2.2 Mkr 2.3 Mkr 7.6 Mkr
Rörelseresultat -2.5 Mkr -2.0 Mkr -2.0 Mkr
Vinst efter skatt -2.6 Mkr -2.2 Mkr -2.0 Mkr
Nettoskuld 2.5 Mkr 5.8 Mkr 4.9 Mkr
Börsvärde 101.2 Mkr 31.9 Mkr 27.5 Mkr
P/E-tal -15.6 -6.7 -7.1
EV / Sales 4.7 1.7 1.4
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 16.7 Mkr 9.5 Mkr 4.6 Mkr
Rörelseresultat -6.9 Mkr -3.3 Mkr -0.5 Mkr
Vinst efter skatt -6.5 Mkr -2.7 Mkr 0.3 Mkr
Nettoskuld 2.5 Mkr 5.6 Mkr 5.6 Mkr
Börsvärde 101.2 Mkr 33.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -15.6 -12.6 0.0
EV / Sales 4.7 2.2 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata