Adverty ADVT MTF -62.7% från IPO


Teckningskurs: 7.5 kr Senaste kurs: 2.8 kr ADVT MTF -6.7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-10-16
Första handelsdag
2018-11-29
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Adverty
VD Niklas Bakos
Styrelseordförande Henrik Sundewall
Omsättning Mkr -
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.06 miljoner aktier (52.9%)
Antal aktier efter notering 13.3 miljoner
Hemsida www.adverty.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Teckningskurs 7.5 kr
Sista teckningsdag 2018-10-16
Antal flaggor 8 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (8.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Hamilton Advokatbyrå

Storägare

Ägare Innehav Andel
Niclas Kjellgren 22.6 Mkr 22.6%
Niklas Bakos 22 Mkr 21.9%
Pontus Dahlström 7.2 Mkr 7.2%
Mangold FK 4.6 Mkr 4.6%
Nordic XR Startups 3 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Adverty 8 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Adverty använder Mangold som rådgivare. Mangold är samtidigt storägare och Certified Adviser.

  Advertys vd Niklas Bakos svarar:

  - Mangold jobbar ju med allt detta och har även gått in med kapital i samband med den såddrunda de hjälpte oss med under 2017. Att vi nu använder dem för vår notering är långt ifrån kladdigt, utan en naturlig och smidig väg för oss.

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Adverty gav i december 2017 ut teckningsoptioner till en utomstående rådgivare med rätten att teckna 516 600 aktier till en kurs om 1,91 SEK per aktie. Inlösenperioden är 31 december 2020 till 20 januari 2021. Det hela motsvarar en utspädning om 4,6 procent givet fulltecknat erbjudande och en rabatt mot nuvarande teckningskurs om cirka 75 procent.

  Advertys vd Niklas Bakos svarar:

  - Oerhört missvisande då det snart är ett år sedan detta beslut togs. Även månader innan vår senaste emission. Har inget med vår IPO att göra. Incitamentet fungerar som ett arvode för de resultatbaserad arbetsuppgifter denna rådgivare har, vilket bedöms under december 2020.

 • Försenad process 2 st

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Adverty hade planerat den första handelsdagen till 2018-10-25. Den planerades om till 2018-11-01 men även det datumet fick skjutas fram. Första handelsdag är nu mera på ett obestämt datum.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Adverty föll med -59 procent under den första handelsdagen.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Adverty tecknades till 40 procent.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Adverty har haft en relativ kursutveckling om -61 procent sedan noteringen.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Adverty-aktien börjas handla 44 dagar efter sista anmälningsdag.