Actic ATIC -27.7% från IPO


Teckningskurs: 50.5 kr Senaste kurs: 36.5 kr ATIC 2% idag
Lista
OMX Small
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-04-05
Första handelsdag
2017-04-07
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Actic
VD Christer Zaar
Styrelseordförande Erik Lautmann
Omsättning Mkr 802 Mkr
Antal anställda 703
Börsvärde efter notering 803 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 15.9 miljoner
Hemsida www.acticgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 435 Mkr (62% nyemission)
Säkrad andel (%) 35.6%
Börsvärde efter notering 803 Mkr
Teckningskurs 50.5 kr
Sista teckningsdag 2017-04-05
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 155 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 46 Mkr (10.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB, Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare DNB, Vinge, White & Case

Storägare

Ägare Innehav Andel
Actic International 358.7 Mkr 44.7%
Athanese Industrial 37.2 Mkr 4.6%
Swedbank Robur 29.9 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Actic International 165 Mkr 37.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Athanese Industrial 60 Mkr 13.8%
Swedbank Robur 48.2 Mkr 11.1%
AP4 46.6 Mkr 10.7%
Totalt åtagande: 155 Mkr 35.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Actic 2 st

  • Hög emissionskostnad

    För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Actic betalar cirka 46 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 10,6 procent av erbjudandet.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Actic har haft en relativ kursutveckling om -17 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Actic

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 219.3 Mkr 239.5 Mkr 244.2 Mkr
Rörelseresultat 17.7 Mkr 19.1 Mkr 10.4 Mkr
Vinst efter skatt 8.8 Mkr 6.8 Mkr 7.0 Mkr
Nettoskuld 403.0 Mkr 425.2 Mkr 412.7 Mkr
Börsvärde 579.4 Mkr 655.7 Mkr 697.4 Mkr
P/E-tal 23.9 23.2 111.3
EV / Sales 1.0 1.1 1.2
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 932.2 Mkr 881.2 Mkr 802.0 Mkr
Rörelseresultat 58.3 Mkr 32.7 Mkr 35.3 Mkr
Vinst efter skatt 24.2 Mkr -5.4 Mkr -4.0 Mkr
Nettoskuld 403.0 Mkr 440.4 Mkr 603.9 Mkr
Börsvärde 579.4 Mkr 697.4 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 23.9 -129.1 0.0
EV / Sales 1.0 1.2 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata