Acousort ACOU 63.6% från IPO


Teckningskurs: 5.5 kr Senaste kurs: 9.0 kr ACOU 3.8% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2016-12-06
Första handelsdag
2017-01-09
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acousort
VD Torsten Freltoft
Styrelseordförande Martin Linde
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 41 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.5 miljoner
Hemsida acousort.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 41.2%
Börsvärde efter notering 41 Mkr
Teckningskurs 5.5 kr
Sista teckningsdag 2016-12-06
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aqurat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Thomas Laurell 5.9 Mkr 14.3%
Stefan Scheding 4.6 Mkr 11.2%
Torsten Freltoft 4.6 Mkr 11%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 4.5 Mkr 41.2%
Totalt åtagande: 4.5 Mkr 41.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Acousort 2 st

  • Rabatterad emission tätt inpå IPO

    Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


    Acousort har 2016 genomfört en nyemission till en kurs motsvarande 0,1 kr, justerat för split. Teckningskursen i den stundande noteringen är 5,5 kr.

  • Bristfällig information

    Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


    Ur Acousorts prospekt framgår bara att teckningsåtagarna är kunder till Sedermera. Lite mer information än så kan man önska.

Finansiell data för Acousort

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.1 Mkr 0.9 Mkr 0.1 Mkr
Rörelseresultat -2.1 Mkr -1.7 Mkr -2.3 Mkr
Vinst efter skatt -2.1 Mkr -1.7 Mkr -2.3 Mkr
Nettoskuld -18.2 Mkr -20.4 Mkr -1.2 Mkr
Börsvärde 87.9 Mkr 139.2 Mkr 102.9 Mkr
P/E-tal -10.7 -18.8 -13.8
EV / Sales 40.2 51.3 47.1
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 1.7 Mkr 2.5 Mkr 2.7 Mkr
Rörelseresultat -8.2 Mkr -6.1 Mkr -0.6 Mkr
Vinst efter skatt -8.2 Mkr -6.1 Mkr -0.8 Mkr
Nettoskuld -18.2 Mkr -2.4 Mkr -0.5 Mkr
Börsvärde 87.9 Mkr 98.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -10.7 -16.3 0.0
EV / Sales 40.2 38.8 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata