Acosense ACOS -57% från IPO


Teckningskurs: 8.6 kr Senaste kurs: 3.7 kr ACOS 10.2% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-02-21
Första handelsdag
2017-03-20
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acosense
VD Per Hellman
Styrelseordförande Ingvar Andersson
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 4.3 miljoner
Hemsida www.acosense.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 12 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60.3%
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Teckningskurs 8.6 kr
Sista teckningsdag 2017-02-21
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 7 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Chalmers Ventures 4.9 Mkr 13.4%
Divergensia 5.5 Mkr 14.9%
Almi 2.5 Mkr 6.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Almi 0.5 Mkr 4.2%
Per Nilsson 0.5 Mkr 4.2%
Med flera
Totalt åtagande: 7.2 Mkr 60.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Acosense 3 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Acosense använder InWest som rådgivare samtidigt som företrädare för InWest äger aktier i bolaget och är teckningsåtagare i noteringen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Acosense har haft en relativ kursutveckling om -30 procent sedan noteringen.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Acosense tecknades till 500 procent.

Finansiell data för Acosense

Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.1 Mkr 0.9 Mkr
Rörelseresultat -2.3 Mkr -1.6 Mkr
Vinst efter skatt -2.3 Mkr -1.6 Mkr
Nettoskuld -9.3 Mkr -4.4 Mkr
Börsvärde 16.1 Mkr 36.4 Mkr
P/E-tal -2.2 -5.0
EV / Sales 2.1 8.1
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 3.3 Mkr 3.3 Mkr 1.7 Mkr
Rörelseresultat -7.3 Mkr -7.7 Mkr -6.0 Mkr
Vinst efter skatt -7.4 Mkr -7.9 Mkr -6.2 Mkr
Nettoskuld -9.3 Mkr -4.5 Mkr 2.1 Mkr
Börsvärde 16.1 Mkr 40.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.2 -5.1 0.0
EV / Sales 2.1 10.7 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata