Hela denna artikel är en annons

Börserna med potential – vilka är de?

Den stökiga inledningen av året, med bland annat kraftiga börsfall har mattats av och flertalet aktiemarknader har tagit igen stora delar av förlorad mark. Det är dock tydligt att osäkerheten fortfarande är stor avseende den globala konjunkturutvecklingen, menar SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist.

– Turbulensen på de finansiella marknaderna lär fortsätta ytterligare en tid, kommenterar vår placeringsstrateg Roger Törnkvist.

Amerikansk industri trampar fortfarande vatten, menar SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist.

Bild 1 av 1

Amerikansk industri trampar fortfarande vatten, menar SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist.

Bild 1 av 1
Amerikansk industri trampar fortfarande vatten, menar SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist.
Amerikansk industri trampar fortfarande vatten, menar SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist.

Texten nedan handlar om sparande i någon form. Vi vill därför påminna om att för fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

De största orosmolnen utgörs av svagheten i industrikonjunkturen, inte minst i USA, frågetecken kring kinesisk ekonomi och valutapolitik, samt olje- och råvaruprisfall som förstärker den finansiella oron via ökade kreditrisker.

Vi har nyligen sänkt våra prognoser för den globala tillväxten något för i år och 2017, även om siffrorna fortfarande signalerar successivt stigande tillväxt, säger Roger

Här är Rogers kommentarer kring de största finansiella områdena i världen.

USA:

Amerikansk industri trampar fortfarande vatten, bland annat då en stark dollar och lägre kinesisk efterfrågan dämpar humöret. Den senaste tiden har dock statistiken varit något mer positiv. Privatkonsumtionen, som är den största pusselbiten i landets ekonomi, utvecklas väl drivet bland annat av en god arbetsmarknad. De låga energi- och bensinpriserna bör gradvis ytterligare stärka privatkonsumtionen.

Eurozonen:

Eurozonens ekonomi fortsätter att stabiliseras. Regionen gynnas också av låga energipriser, samt den svaga euron som främjar regionens export. Även här tar privatkonsumtionen allt bättre fart. På risksidan hittar vi bland annat en oro för banksektorn i främst Sydeuropa, som dras med en stor andel dåliga lån, EU:s problem med att hantera flyktingkrisen samt ett eventuellt brittiskt utträde ur EU.

Asien:

I Kina finns en del frågetecken kring landets tillväxt, bland annat gällande industrin och den höga andelen osålda bostäder. Men bra fart i tjänstesektorn och en stimulativ ekonomisk politik gör att vi ser oron för en kinesisk ekonomisk genomklappning som överdriven. I övriga Asien ser flera länder finansiellt stabila ut med tillväxtökningar, främst drivet av privatkonsumtion. Indien ligger i topp i den globala tillväxtligan, men för att komma vidare måste regeringen Modi fortsätta med sitt reformprogram. 

Japan har under en längre tid kämpat för att få fart på den ekonomiska tillväxten, hittills utan bra resultat, men kampen går vidare. Privatkonsumtionen utvecklas trögt och exporten drabbas också av en lägre kinesisk efterfrågan. Vi räknar med ytterligare stimulansåtgärder från såväl landets regering som centralbank.

Latin- och Sydamerika:

Flera länder i Latinamerika är stora råvaruexportörer och de pressas nu av de låga råvarupriserna, i många fall kombinerat med stora strukturella problem. Regionens största ekonomi, Brasilien, drabbas hårt av inbromsningen i Kina och har en social samt politisk situation som är allt annat än hälsosam. Bland annat är såväl expresident Lula som nuvarande presidenten Rousseff indragna i korruptionsskandalen rörande energijätten Petrobras. För Mexiko, som är regionens näst största ekonomi, ser bilden lite ljusare ut. Förvisso pressas landet av en för stunden svag oljesektor, men det kompenseras till viss del av exporten till USA. 

Östeuropa:

I öst är den geografiska bilden tudelad. I flera centraleuropeiska länder, som Polen och Tjeckien, är bilden relativt positiv främst driven av starkare privatkonsumtion. För Ryssland är det fortsatt motigt med stora politiska och strukturella problem. Det pressade oljepriset är också en broms för rysk ekonomi och sammantaget blir tillväxten negativ i år. Förväntningar om stabilare oljepris och lättnader i handelssanktioner bör dock ge lite bättre ekonomiska förutsättningar nästa år. 

Norden:

Om vi avslutningsvis tittar på Norden är utvecklingen också fortsatt tudelad. Norges och Finlands tillväxt hackar, medan Sverige och Danmark andas mer optimism. I Sverige är en starkare konsumtion, bland annat som en följd av flyktingmottagandet, samt bostadsinvesteringar, två drivkrafter.

Annons
Annons
Annons