Börsen bötfäller Brighter

Disciplinnämnden vid Stockholmsbörsen har funnit att Brighter överträtt First North regelverk avseende informationsgivning och har därmed meddelat Brighter ett vite uppgående till ett belopp om 219 978 kronor, motsvarande tre årsavgifter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Enligt disciplinnämnden har Brighter brutit mot informationsplikten, genom att i ett pressmeddelande i december 2014 ha hävdat att färdigställandet och lanseringen av bolagets första produkt Brighter One löpte enligt plan, trots att bolaget fått information om att det fanns betydande brister i projektet.

När Brighter i ett pressmeddelande nästan två månader senare meddelade att lanseringen avbrutits, följde en väsentligt negativ kurspåverkande effekt.

Annons
Annons
Annons