Aktieanalys

Daniel Svensson: Börsaktuella Infracom växlar in på förvärvsspåret

Infracom är ett bolag inom IT-drift, telefoni och växelfunktioner som söker listning på Aktietorget. Med bra lönsamhet, stort insiderägande och en låg prislapp är aktien en kandidat att teckna för den som inte räds småbolag.

Publicerad
Infracoms dotterbolag PIN har tre datahallar i Göteborg. På bilden syns huvudkontoret.
Infracoms dotterbolag PIN har tre datahallar i Göteborg. På bilden syns huvudkontoret.

Infracom Group heter en ny bolagsskapelse från Göteborg som söker listning på Aktietorget. Bolaget är en slags blandning av virtuell teleoperatör, datahallsägare, telefoniväxelleverantör och webbhotell med mera.

Den gemensamma nämnaren i de tre stora dotterbolag som utgör gruppen är att de startats av eller till stor del ägts av Infracoms nuvarande vd Bo Kjellberg. Han har 80 procent av aktierna inför noteringen.

Infracom
Teckningskurs: 6,40 kr
Antal aktier (miljoner): 26,0
Börsvärde: 166 Mkr VD Bo Kjellberg
Nettoskuld: 32 Mkr Styrelseordförande Oskar Säfström
SvD Börsplus huvudscenario
2016 2017E 2018E 2019E
Omsättning 112 125 138 149
- Tillväxt 14,3% 12,0% 10,0% 8,0%
Rörelseresultat* 24 24 25 27
- Rörelsemarginal 21,7% 19,0% 18,0% 18,0%
Resultat efter skatt i.u 16 17 19
Vinst per aktie i.u 0,61 0,67 0,75
Utdelning per aktie i.u 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 41% 28% 24%
Operativt kapital/omsättning -14% -3% -2% -1%
Nettoskuld/EBIT 2,1 1,3 0,6 -0,1
P/E i.u 10,5 9,6 8,5
EV/EBIT 8,2 8,3 8,0 7,4
EV/Sales 1,8 1,6 1,4 1,3
* Exklusive goodwillavskrivningar
i.u.=ingen uppgift

Verksamheten består i huvudsak av två dotterbolag som svarar för intäkter och vinster. De heter Weblink (63 procent av intäkterna) och PIN Sweden (24 procent av intäkterna). Bägge sticker ut med väldigt fin lönsamhet och höga marginaler på 23 respektive 27 procent före avskrivningar.

Weblink har ett brett erbjudande inom telefoni men kärnprodukten är en webbaserad företagsväxel. Alltså funktioner för talsvar, hänvisningar, inspelning och annat som mindre företagskunder önskar (den här reklamfilmen förklarar mer). Kunden betalar vanligen ett månadsbelopp per användare inklusive teletrafik. Modellen liknar en teleoperatör men det värde som adderas är främst själva växelfunktionaliteten snarare än låga samtalspriser.

PIN Sweden har tre egna datahallar i Göteborg och erbjuder tjänster som produceras där. Exempel är drift av mailservrar, internetaccess eller så kallad colocation. PIN liknar delar av företagsrörelsen inom börsbolag som Oniva Online (Servage), Bredband2 eller Bahnhof. PIN är en mer lokal västsvensk affär än Weblink men ambitionen är att bredda kundbasen genom försäljning via återförsäljare bland annat.

Eftersom Infracom-gruppen är nystartad finns inga hårda siffror att gå efter men i bolagets prospekt anges utvecklingen baserat på de ingående dotterbolagen som i samtliga fall har över 10 år på nacken. De siffrorna målar bilden av ett växande bolag tilltagande lönsamhet.

Bolaget vill nu noteras på Aktietorget och säljer aktier för 22 Mkr i en ren nyemission. De befintliga ägarna säljer inget. Pengarna går till att sänka skuldsättningen. Vd Bo Kjellberg är tydlig med att poängen med listningen är att få en noterad valuta att förvärva med.

Det finns många liknade bolag som Weblink och PIN som kan köpas. På driftsidan är möjligheterna till synergier stora genom att lyfta in förvärvade kundstockar i PIN:s datahallar - något bolaget tidigare gjort med framgång.

Börsnoteringen Infracom
Lista Aktietorget
Teckningskurs 6,40 kr
Rådgivare Nordnet
Storlek på erbjudande 22 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde efter IPO Cirka 166 Mkr
Emissionskostnad Cirka 1 Mkr (4,5% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 53%
Investerare som ska teckna i IPO H.Möller, J.Hwang, R.Werin, G.Dal (53% i åtagande)
Garanter -
Varningsflaggor** Fyra varningsflaggor
Sista teckningsdag 2017-12-05
Beräknad första handelsdag 2018-01-15 (41 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Vad kan man säga om detta? En observation är att prislappen inte ser särskilt väl tilltagen ut. Räknat på basis av rörelsevinsten förra räkenskapsåret (12 månader fram till juni 2017) låg vinsten per aktie kring 0,90 kronor. Med ett utförsäljningspris på 6,40 kronor blir det rullande p/e-talet runt 7. Visserligen har Infracom skuld (30 Mkr netto efter noteringen) och framtida goodwillavskrivningar kommer att skymma lönsamheten, men värderingen är ändå inte hög för ett växande bolag.

Man kan fundera på vilka konkurrensfördelar det är som skyddar de fina marginalerna som ligger bakom den låga värderingen. Det finns många konkurrenter på marknaden med liknande erbjudanden. Inom viktiga delar av Infracom (Weblink) är den höga lönsamheten av ganska färskt datum. Fallande marginaler är ihop med misslyckade förvärv troligen de största riskerna med en investering i Infracom.

Samtidigt påminner vi oss om att IT-drift ofta sticker ut som en oväntat lönsam verksamhet (tillexempel inom DGC) och en mindre konkurrentgenomgång indikerar att Weblink inte är ensamma om att tjäna bra på växeltjänster (se fördjupningsavsnittet Affärsmodell & Marknad nedan). En tolkning är att kundgruppen, småföretag, är för upptagna med sina affärer för att krama ut sista kronan ur sina leverantörer av ”affärsinfrastruktur” som telefoni och internet – så länge allt fungerar.

Att Weblink till skillnad från andra aktörer producerar sina tjänster på en egenutvecklad plattform, och inte behöver betala licens till en plattformsleverantör, rimliggör att bolaget kan tillhör de mer lönsamma i nischen.

Tills vidare räknar vi med att lönsamhetsnivån inom gruppen ligger kvar ungefär på nuvarande nivå också framöver – fast belastad med lite högre kostnader för avskrivningar och notering.

Man ska inte sätta så hög värdering på ett bolag som Infracom givet att det är en nybildad konstellation och affärer i den onoterade världen sker till måttfulla priser. Exempel på det senare är DGC:s förvärv av höglönsamma IT-drift-bolag för bara drygt 6 gånger rörelsevinsten. Men man behöver inte sträcka sig så långt för att se värde i Infracom.

Vi använder EV/ebit 9 för en avkastningspotential på 45 procent. Ovanpå det kan förvärv addera lite till eftersom det finns gott om mindre bolag som kan köpas billigt.

Sammantaget ser Infracom ut som ett erbjudande man kan teckna även om riskerna alltid är extra stora i små bolag i branscher med stora konkurrenter som detta. Men att ledningen varit i nischen många år, hanterat flera teknikskiften och äger merparten av bolaget är lovande. Ihop med en måttlig prislapp innebär det att man får okej kompensation för riskerna.

Läs fördjupad analys ↓

Infracoms dotterbolag PIN har tre datahallar i Göteborg. På bilden syns huvudkontoret.

Bild 1 av 1

Fördjupning

Fördjupad analys Infracom

Lönsamheten för några mindre aktörer inom molnväxel
Bolag Intäkter (Mkr) Rörelsevinst (Mkr) Marginal Kommentar
SolusBC 68 19 27,9% Har i år gått ihop med Uno
Weblink (Infracom) 66 15 22,7% Marginal ökat från ca 10%
Easy Telefoni 38 3,8 10,0%
Telavox 363 34 9,4% Halverad marginal jfr med 2015
Uno Telefoni 47 0,5 1,1%
Källa: Allabolag och Infracom
Bolags största ägare efter IPO Andel av röster & kapital Kommentar
Bk of Sweden 70,2% Vd Bo Kjellberg. Grundare PIN
Nya aktieägare 13,5% Endast nyemitterade aktier
Jörgen Lager 9,1% Styrelseledamot. Tidigare delägare Weblink
Nordnet Pension 6,5% Oskar Säfström, styrelseordförande.
Niklas Larsson 0,4%
Olof Mohill 0,4%
Annons

Läs även

Annons
X
Annons
X
Annons
X