Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556170-4015 Elekta AB (publ)
InstrumentSE0000163628 B-aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier19 141 906
Antal rösträtter19 141 906
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-09-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 268 698
 - direkt innehavda rösträtter19 268 698
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,02 %
 - direkt innehavda rösträtter3,72 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,72 % 19 268 698
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,72 % 19 268 698
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.