Prime Livings dotterbolag Prime Living Entreprenad har i samband med byggnation fått fördyrade kostnader hänförliga till färdigställandet av det sista huset om 209 lägenheter i projekt Ferdinand Spånga, enligt ett pressmeddelande.

PLE har anlitat en totalentreprenör som i sin tur anlitat flera underentreprenörer vilka enligt bolaget ej har fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden, vilket Prime Living Entreprenad bedömer kommer att medföra extraordinära kostnader om 13-20 miljoner kronor. Ytterligare kostnader hänförliga till rättsliga tvister kan uppkomma men bedöms rymmas inom intervallet.

PLE har nu förstärkt organisationen och planerar att hädanefter ha färre entreprenörer och ett tätare samarbete med fack och myndigheter för att i framtiden säkerställa kvaliteten på underentreprenörerna, heter det.

De eventuella underskott som uppkommer i Prime Living Entreprenad kommer säkerställas med medel från moderbolaget Prime Living. Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire