I enlighet med beslut vid Husqvarnas årsstämma den 14 april 2021 ska valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022 utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2021, som har uttryckt en önskan om att delta i valberedningsarbetet. Därutöver ska valberedningen bestå av Husqvarnas styrelseordförande.

De fyra till röstetalet största ägarna per den 31 augusti 2021 var Investor AB, L E Lundbergföretagen AB, If Skadeförsäkring AB och Didner & Gerge Fonder AB. Dessa har nu utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Husqvarnas valberedning:

Petra Hedengran (ordförande), Investor AB
Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB
Tom Johnstone, styrelseordförande i Husqvarna AB

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2023.

Årsstämman 2022 för Husqvarna AB (publ) kommer att hållas den 7 april 2022.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@husqvarnagroup.com,om möjligt före den 7 februari 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Andersson, Vice President Investor Relations,
+46 702 100 451 eller ir@husqvarnagroup.com 

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2020 uppgick till 42 miljarder kronor och koncernen har cirka 12 400 medarbetare i 40 länder.