Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556882-8908 Sinch AB (publ)
InstrumentSE0007439112 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 986 096
Antal rösträtter2 986 096
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-05-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 930 229
 - direkt innehavda rösträtter2 930 229
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,97 %
 - direkt innehavda rösträtter4,97 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,97 % 2 930 229
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,97 % 2 930 229
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 930 229
 - andel av rösträtter4,97 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohanna Lindlöf
 - telefon08-7012058
 - mejljoli53@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.