Holmen offentliggör delårsrapport för januari-mars 2019 vid lunchtid onsdag den 8 maj. Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till en webbsänd press- och analytikerkonferens samma dag kl. 14.00.

Tid: 8 maj, kl. 14.00
Webbsändning: www.holmen.com/rapporter

Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Henrik Sjölund. Presentationen hålls på engelska.

Det går också att delta per telefon med uppringning senast kl. 13.55 på telefonnummer:

Från Sverige: +46 8 566 427 03
Från resten av Europa: +44 333 300 92 68
Från USA: +1 833 526 83 47

Hjärtligt välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, Public Affairs och PR-ansvarig, Holmen, tel. +46 70 482 44 87

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.