Online Brands Nordic AB (”OBAB”) har tecknat en avsiktsförklaring med ägarna till CaMa Intressenter AB, som till 100 procent äger e-handelsbolaget Cama-Gruppen AB (”CaMa”), gällande OBABs förvärv av samtliga aktier i CaMa genom en apportemission av aktier i OBAB (”Transaktionen”). Om Transaktionen genomförs innebär detta bland annat att OBABs verksamhet övergår till CaMas verksamhet (det ”Nya Bolaget”).

Transaktionen mellan OBAB och CaMa i korthet:

  • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bland annat att vara villkorad av Nasdaq First North Growth Markets godkännande av fortsatt notering av det Nya Bolaget samt av godkännande av bolagsstämma i OBAB.
  • Efter Transaktionens slutförande är avsikten att CaMas aktieägare - som består av Magnus Skoglund, David Rönnberg, Rene Marius Köhler, Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson - ska inneha omkring 90 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan OBABs befintliga aktieägare ska inneha omkring tio procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.
  • Köpeskillingen uppgår därmed till ca 330 Mkr.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det andra kvartalet 2021.
  • CaMa är ett snabbväxande e-handelsbolag inom primärt mattor som tillhandahåller sidorna Trendcarpet och Hatshop och nådde 2020 cirka 90 MSEK i omsättning med ett EBITDA resultat om 11,5 MSEK. CaMa har haft en mycket stark tillväxt senaste tolv månaderna där Q1 2021 hade en tillväxt om cirka 150 procent.
  • Ägarna till CaMa har en lång och gedigen bakgrund av att bygga e-handelsbolag där det nya Bolagets avsikt är att fortsatt växa befintlig verksamhet men även förvärva ytterligare e-handelsverksamheter.
  • I samband med Transaktionen föreslår styrelsen i OBAB en utdelning av dotterbolaget Juvelerare John Victorin i Varberg AB tillika bolaget som OBAB kommer genomföra sin e-handelssatsning från, till aktieägarna i OBAB genom en s.k. Lex ASEA-utdelning. Planen är att ansöka om notering för dotterbolaget på en lämplig handelsplats.

”Det känns otroligt roligt att ta nästa steg med Cama-Gruppen. Vi kommer från ett försäljnings- och resultatmässigt fantastiskt 2020 och början av 2021 har fortsatt i samma takt, med en tillväxt i Trendcarpet på 175 procent och i Gruppen totalt på 150 procent under första kvartalet. Vi ser framemot att utveckla Cama-Gruppen ännu mer och samtidigt förvärva andra intressanta e-handelsbolag som vi kan förädla, säger Magnus Skoglund, VD i Cama-Gruppen. ”

”Vi har fått ett mycket bra intryck av CaMa-Gruppen, dess huvudägare och deras planer för att ta CaMa till ännu högre nivåer. Vi har haft ett antal parallella dialoger och utvärderat flertalet vägar framåt men vår samlade bedömning är att det Nya Bolaget och Transaktionen skapar störst värden för våra aktieägare”, säger Jens Åman, VD och styrelseledamot i OBAB.

CaMa
CaMa är ett snabbväxande e-handelsbolag inom primärt mattor som tillhandahåller sidorna Trendcarpet och Hatshop. Försäljningen sker i tolv länder på den europeiska marknaden. CaMa nådde 2020 cirka 90 MSEK i omsättning med ett EBITDA-resultat om cirka 11,5 MSEK.

OBAB
OBAB bedriver försäljning av smycken och försattes under mars 2020 i rekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. OBABs ledning, styrelse och huvudägare har under rekonstruktionsperioden arbetat intensivt ihop med utsedd rekonstruktör och identifierat och genomfört flertalet kostnadsbesparingar. Vidare framarbetades en ny strategi med fokus på att utveckla OBABs e-handel. OBAB genomförde nyligen en företrädesemission för att kunna ta sig ur föreliggande företagsrekonstruktion, tillföra tillväxtkapital för e-handelssatsningen samt för att kunna utvärdera och driva igenom värdeskapande strukturaffärer.

Transaktionen
OBAB har ingått en avsiktsförklaring med ägarna till CaMa, enligt vilken OBAB ska förvärva samtliga aktier i CaMa genom en apportemission av aktier i OBAB. Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av Nasdaqs godkännande av fortsatt notering av det Nya Bolaget samt av godkännande av bolagsstämma i OBAB. Avsikten är att OBABs dotterbolag Juvelerare John Victorin i Varberg AB delas ut till aktieägarna i OBAB genom en s.k. Lex ASEA-utdelning. Planen är att ansöka om notering för dotterbolaget på en lämplig handelsplats.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att CaMas aktieägare ska inneha omkring 90 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan OBABs befintliga aktieägare ska inneha omkring tio procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market
Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för OBAB på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market innan Transaktionen kan slutföras. Med anledning av detta – och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget – kommer en bolagsbeskrivning avseende det Nya Bolaget att publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0) 73 426 61 26

NyheterAnnons