Täby, 22 november 2021. Nilar International AB:s dotterbolag Nilar AB meddelar idag att två varsel läggs, bland kollektivanställda och tjänstemän i Gävle samt tjänstemän i Täby, som sammantaget berör 110 personer. Fackliga förhandlingar kommer att initieras.

Bakgrunden till varslet är ett behov av att temporärt bromsa verksamheten.

Som tidigare meddelats har både Nilar och Nilars partners haft stora svårigheter med inköp av elektronikkomponenter, vilket medfört en betydande effekt på periodens försäljning. Dessutom har problem med produktstabilitet och produktkvalitet nu uppstått vid upprampning av produktionen. För att undvika lageruppbyggnad och tills produktstabilitets- och kvalitetsproblem har lösts, kommer Nilar tillfälligt att minska produktionen och fördröja planerad upprampning.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com
Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.
Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.

Denna information är sådan information som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-22 23:15 CET.