STOCKHOLM (Direkt) ECB-rådet uttryckte oro för vilken effekt som handelsspänningarna kan få på förtroendet och såg risker på nedsidan för global tillväxt.

Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 12 juni som publicerades på torsdagen, enligt Reuters.

Formuleringen om att styrräntorna kommer att ligga kvar på rekordlåga nivåer åtminstone över sommaren 2019 ansågs på ett bra sätt balansera mellan tillräckligt precis guidning och flexibilitet.

Det ansågs lämpligt att uttrycka beredskap för att justera alla åtgärder i ljuset av rådande osäkerheter.

"Det noterades att nedtrappningen av nettoköpen till årsskiftet var fullt speglat i marknadens förväntningar", står det i protokollet.

Vidare noterades att inflationskonvergensen alltmer blir självbärande, och att beroendet av tillgångsköpen avtar.Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt