Vid dagens årsstämma i Clean Motion AB fastställdes resultat- och balansräkningar för 2018 och beslutades om att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018. Hela styrelsen och revisor omvaldes. Samtliga beslut var enhälliga.

Val av styrelse
Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson, Anna Petré och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter.

Val av revisor
BDO med huvudansvarige Katarina Eklund valdes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen.
Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Lerum, 2019-06-18


För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Ankarcrona
Styrelseordförande, Clean Motion AB
Tel: +46 735 310 273
Email: niklas@cleanmotion.se

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se


Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se