Flaggningsmeddelande i AcadeMedia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556846-0231 AcadeMedia AB
InstrumentSE0007897079 Ordinary Shares
InnehavareFIL Limited
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-08-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 957 972
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 957 972
Andel
 - aktier5,6493 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,66501 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,66501 % 5 957 972
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,66501 % 5 957 972
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFIL Investments International
 - antal rösträtter5 316 476
 - andel av rösträtter5,05506 %
 - bolagFIL Pensions Management
 - antal rösträtter641 496
 - andel av rösträtter0,60995 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 957 972
 - andel av rösträtter5,66501 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKevin Petley
 - telefon+35312231447
 - mejlfil-regreporting@fil.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.