Crunchfish Digital Cash Wallet xoxo kan krediteras offline genom clearing av en Digital Cash-betalning från en annan persons Digital Cash-plånbok eller fyllas på genom en interaktion online med sitt korresponderande Digital Cash-konto. Betalningsarkitekturen för Digital Cash låter handlare ha en enkel applikation som krediterar handlarens bankkonto efter en clearing offline.

[image]

Crunchfish Digital Cash Wallet xoxo (https://www.crunchfish.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-12-solution-paper.pdf) kan bäddas in i vilken betaltjänst som helst, antingen på en mobil eller på ett kort, vilket gör betaltjänsten robust genom att ta bort beroendet av nätuppkoppling. Betalsystemet för Digital Cash bygger på förmågan att säkert kunna hålla och hantera saldon i Digital Cash-plånböcker.  

Saldot i Digital Cash-plånboken kan fyllas på genom att sätta in mer pengar till det korresponderande Digital Cash-kontot. Digital Cash-kontot är blockerat för att kunna garantera att Digital Cash-betalningar framgångsrikt kan genomföras mot detta konto.

Digital Cash-saldot kan även krediteras genom att en offlinebetalning med Digital Cash clearas från en annan persons Digital Cash-plånbok. Detta scenario med betalning från person till person är särskilt intressant i CBDC-implementationer, där personer enkelt ska kunna överföra digital valuta mellan varandra.

Betalningar till handlare krediteras mot handlarens bankkonto efter offlineclearing och efterföljande settlement online. Betalarkitekturen för Digital Cash kräver endast en enkel applikation som körs på handlarens terminal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se.Telefon +46 40 200 250.

Om Crunchfish - crunchfish.com/digitalcash (https://www.crunchfish.com/digital-cash/)

 Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning som använde en betalprocess i två steg, först clearing offline följd av online settlement. Detta gör digital betalning robust och oberoende av nätet. Crunchfish Digital Cash plånbok är exceptionell flexibel och kan användas med alla typer av betalningslösningar. Den är interoperabel, cross-service/scheme och cross-border/currencies. Den levererar egenskaperna hos kontanter, som t.ex. omedelbar clearing, betalningar offline och bevarande av betalarens integritet, utan att kräva några som helst förändringar i de centrala eller kommersiella bankinfrastrukturerna. Detta möjliggör CBDC att snabbt rullas ut i vilket land som helst.

Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden.

Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.