Stockpicker upprepar köprådet och sätter riktkursen till 23 kr trots suspenderad licens i Lettland. Migrering till ny effektivare plattform och slimmad kostnadsbas bäddar för ökade vinster.

När Stockpicker i början av februari uppdaterade sin syn på iGamingoperatören Enlabs blev beslutet att behålla såväl köprekommendationen som riktkursen intakta. Ett mindre lyckat beslut ser vi idag eftersom kursen har sjunkit med närmare 30% sedan dess.
 
Till sitt försvaret kan nämnas att väldigt många högst oväntade saker har inträffat under tiden. Det som inträffade först var att vd Robert Andersson lämnade sin post och ersattes av Georgi Ustinov.
 
Rockaden som sådan var något oväntad men bör inte ha någon större påverkan på verksamheten i det långa loppet. Bolagets nya vd har bred erfarenhet av Enlabs i kraft av sina tidigare positioner som både CFO och COO i bolaget
 
---
 
Tillväxtcaset bygger bl.a. på att Enlabs har initierat flera tillväxtinitiativ inte minst vad gäller geografisk spridning. I Vitryssland bör man vara ”up and runing” nästa år och redan nu breddas verksamheten till att även omfatta Finland.
 
Dessutom inleder man tester i Latinamerika där Peru och Chile blir först ut som testmarknader.
 
Fullständig analys och kommentarer hittas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys/enlabs-den-politiska-riskens-fula-tryne och på https://www.stockpicker.se/
 
 
Analytiker;
 
Jacek Bielecki, Stockpicker
 
 
DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.
 
 

Nyheter