Bra övergripande tillväxt med valutakursdifferenser och försenade installationer som påverkade lönsamheten

Vi levererade blandat resultat i andra kvartalet. Orderingången var mycket stark på tillväxtmarknader och i Nordamerika. Ett antal försenade installationer hämmade vår försäljningstillväxt och lönsamheten, dock kom den största negativa påverkan på lönsamheten från valutakursdifferenser. 

Richard Hausmann
Vd och koncernchef
 

Andra kvartalet
  •     Bruttoorderingången uppgick till 4 036 (3 670) Mkr, motsvarande en organisk tillväxt om 5 procent
  •     Nettoomsättningen uppgick till 3 709 (3 330) Mkr, motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent
  •     Bruttomarginalen uppgick till 41,0 (41,4) procent
  •     EBITA minskade med 10 procent till 539 (601) Mkr, motsvarande en EBITA-marginal om 14,5 procent (18,0)
  •     Resultat per aktie uppgick till 0,58 (0,75) före/efter utspädning
  •     Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 234 (367) Mkr
  •     6 Elekta Unity ordrar bokades i kvartalet.
Viktiga händelser efter kvartalets utgång
  •     Den 15 november publicerade Elekta preliminära resultat för det andra kvartalet och uppdaterade utsikter för EBITA marginalen från cirka 19 procent till cirka 18 procent för räkenskapsåret 2019/20. 
Utsikter för räkenskapsåret 2019/20 (uppdaterad den 15 november)
  •     Nettomsättningstillväxt om 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser. 
  •     EBITA-marginal på omkring 18 procent.

[Koncernen i sammandrag Q2 201920] 1 Efter löpande investeringar
2 Före / efter utspädning
3 Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.