Metallhandelsbolaget Precisionsmetall har vunnit en tvist i tingsrätten, enligt ett pressmeddelande. Det rör tvistemålet mot säljarna av Precisionsstål i Stockholm efter oenighet rörande det slutgiltiga köpeskillingsbeloppet.

Precisionsmetall har vunnit framgång i alla sina yrkanden och svarande åläggs enligt domen att solidariskt ersätta bolaget med nära 1,2 miljoner kronor plus ränta samt ersättning för rättegångskostnader om 266 000 kronor.

Svarande har tre veckor på sig att överklaga domen till hovrätten.Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire