Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556160-4108 Systemair AB (publ)
InstrumentSE0002133975 Ordinary Shares
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier1 848 889
Antal rösträtter1 848 889
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-10-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 158 889
 - direkt innehavda rösträtter3 158 889
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,07478 %
 - direkt innehavda rösträtter6,07478 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,07478 % 3 158 889
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,07478 % 3 158 889
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förNordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter1 925 020
 - innehav upphör förNordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter45 027
 - innehav upphör förNordea Donationsmedelsfond
 - antal rösträtter9 926
 - innehav upphör förNordea Avtalspensionsfond Midi
 - antal rösträtter2 812
 - innehav upphör förNordea Smabolagsfond Sverige
 - antal rösträtter1 176 104
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 158 889
 - andel av rösträtter6,07478 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRasmus Kroner
 - telefon4555472411
 - mejlamreporting@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.