Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen mot SEK

  Januari-december 2019  Januari-december 2018 Jfr föregående år
EUR 10,589 10,257 3,2%
GBP 12,066 11,593 4,1%
GEL 3,354 3,432 -2,3%
NOK 1,075 1,069 0,6%
TRY 1,666 1,837 -9,3%

Växelkurser i balansräkningen mot SEK

  31 december 2019 31 december 2018 Jfr föregående år
EUR 10,434 10,275 1,5%
GBP 12,215 11,348 7,6%
GEL 3,253 3,357 -3,1%

För ytterligare information, kontakta:
Johan Berg, Business Controller Betsson AB,
+46 (0)73 518 34 37, johan.berg@betssonab.com (anna.ulinder@betssonab.com)