Thomas Eklund har per idag, på egen begäran begärt utträde ur SciBase Holding ABs styrelse.

Thomas har valt att avgå som ledamot ur SciBase styrelse och från andra styrelseuppdrag på grund av tidsbrist.

"Thomas värdefulla bidrag och insikter under hans tid i SciBase har varit mycket uppskattade av både styrelsen och Bolagets ledning. Jag vill passa på och tacka Thomas för den tid han lagt ned och hans bidrag för att utveckla SciBase till ett framgångsrikt Bolag. Tyvärr är tid en bristvara och jag önskar Thomas lycka till i hans framtida uppdrag", säger Tord Lendau, styrelseordförande i SciBase Holding AB.

Styrelsen är beslutsför även efter det att Thomas Eklund har avgått. Nomineringskommittén har ännu inte utarbetat ett förslag till beslut om styrelsemedlemmar för årsstämman 2020.

Stockholm, 13 November, 2019
SciBase Holding AB (publ) 

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Tord Lendau, Styrelsens ordförande, tel +46 (0)70 810 01 67

Certified Advisor (CA):

Avanza

Tel: +46 8 409 421 20

Email: corp@avanza.se

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .