Flaggningsmeddelande i Karnov Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559016-9016 Karnov Group AB (publ)
InstrumentSE0012323715 Common
InnehavareLazard Asset Management LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier4 854 141
Antal rösträtter1 601 892
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 942 181
 - direkt innehavda rösträtter1 621 065
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,06002 %
 - direkt innehavda rösträtter1,65971 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,65971 % 4 942 181
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,65971 % 4 942 181
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förLazard Pan European Small Camp Fund
 - antal rösträtter84 967
 - innehav upphör förLazard International Small Cap Equity Portfolio
 - antal rösträtter186 001
 - innehav upphör förLazard European Smaller Companies Fund
 - antal rösträtter1 111 541
 - innehav upphör förSaint-Gobain Retirement Income Plan
 - antal rösträtter238 556
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 621 065
 - andel av rösträtter1,65971 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.