Flaggningsmeddelande i IMMUNICUM Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556629-1786 IMMUNICUM Aktiebolag
InstrumentSE0005003654 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 574 964
Antal rösträtter2 574 964
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-07-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 544 964
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 544 964
Andel
 - aktier4,99 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,99 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99 % 2 544 964
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,99 % 2 544 964
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter2 534 734
 - andel av rösträtter4,97 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter10 230
 - andel av rösträtter0,02 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 544 964
 - andel av rösträtter4,99 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnOscar Lindahl
 - telefon0850633487
 - mejlmo@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring och Nortdent Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoförsäljning i Immunicum.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.