Flaggningsmeddelande i Bactiguard Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556822-1187 Bactiguard Holding AB
InstrumentAktier
InnehavareFjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-09-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 800 000
 - direkt innehavda rösträtter2 800 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,41 %
 - direkt innehavda rösträtter4,04 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,04 % 2 800 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,04 % 2 800 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 800 000
 - andel av rösträtter4,04 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJannis Kitsakis
 - telefon08-7877515
 - mejljannis.kitsakis@ap4.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.