Aktieägarna i sensortillverkaren Sealwacs kallas till årsstämma torsdagen den 3 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att verksamhetsbeskrivningen ändras mot bakgrund av det aviserade omvända förvärvet av norska Maxsnus. Antalet aktier föreslås vara lägst 109 miljoner och högst 436 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner förvärvet av Maxsnus med betalning i 100,29 miljoner aktier i Sealwacs. Apportegendomens totala värde har beräknats till 34,6 miljoner kronor, vilken även kommer utgöra det bokförda värdet. Sealwacs har i dagsläget 9,24 miljoner aktier utestående.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Stora förändringar föreslås i styrelsen mot bakgrund av förvärvet av Maxsnus. Omval föreslås av Claes Holmberg som styrelseledamot samt nyval av Petter Sörlie, Espen Andersen, Haakon Andersen och Morten Hansson som styrelseledamöter. Lennart Carlsson, Johan Lindahl, Erling Svensson och Roy Jonebrant har avböjt omval till styrelsen. Omval föreslås av Claes Holmberg som styrelseordförande.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire