Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556080-4592 Nolato Aktiebolag
InstrumentSE0000109811 B Shares
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier1 192 149
Antal rösträtter1 192 149
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-06-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 416 026
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 416 026
Andel
 - aktier5,38261 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,76881 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,76881 % 1 416 026
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,76881 % 1 416 026
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter1 416 026
 - andel av rösträtter2,76881 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 416 026
 - andel av rösträtter2,76881 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnBenjamin Allen
 - telefon2136150469
 - mejlGRGroup@capgroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.