Bolidens andra kvartal präglades av fortsatt goda priser och villkor med resultatförbättring som följd. Försäljningsintäkterna i perioden var 14 071 (11 554) MSEK och rörelseresultatet 2 468 (1 916) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 1 718 (2 152) MSEK.

-  Ett starkt kvartal även om halterna som väntat inte nådde upp till första kvartalets mycket höga nivåer. Förbättrade priser och villkor kompenserade dock för volymminskningen samtidigt som insatser för förbättrad processtabilitet och expansionsprojekt inom Smältverk har fallit väl ut, säger Bolidens vd Mikael Staffas.

Resultatförbättringen mot föregående kvartal inom Gruvor berodde främst på en starkare USD och högre anrikad volym i Aitik. Lägre halter i Aitik och Tara påverkade resultatet negativt. Den nya krossen i Aitik togs i bruk i slutet av andra kvartalet och upprampning sker enligt plan. Kopparhalten i Kevitsa var hög och nickelhalten den högsta någonsin under ett enskilt kvartal.

Resultatminskningen mot föregående kvartal inom Smältverk, berodde främst på planerade underhållsstopp i Harjavalta och Kokkola. Förbättrad processtabilitet påverkade volymer positivt. Harjavalta nästan tangerade sitt produktionsrekord för koppar, medan Rönnskär och Bergsöe påverkades av vissa produktionsstörningar. Produktionen i båda zinksmältverken ökade.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olof Grenmark, Director Investor Relations, tel: 08- 610 15 23, 070-291 57 80

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88
 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har drygt 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.