SensoDetect har fått förlängt sin ISO 13485 certifiering vid revision i januari 2019.

SensoDetect är ISO 13485 certifierade vilket innebär att bolaget har ett bra kvalitetssystem för utveckling av medicinsk tenisk utrustning. Detta skall enligt bestämmelserna granskas av så kallade "Notified body" varje år och vid årets genomgång i januari beslöt TÜV att SensoDetect får förlängt sitt ISO 13485 certifikat igen vilket är mycket positivt. SensoDetect revideras alltid av en revisor från TÜV SÜD i Tyskland och deras experter på Medicinsk teknik.

TÜV SÜD - Notified body

De har sitt huvudkontor i München, Tyskland och grundades 1866, och är en av världens ledande tekniska leverantörer av test- och produktcertifiering, inspektion, revision och systemcertifiering samt utbildningslösningar. De har idag ca 24 000 anställda och är representerade på mer än 1000 platser för att bistå kunder var de än befinner sig i världen. 

"Det är mycket glädjande att vi än en gång fått förnyat vårt certifikat. Förra året gjorde vi en uppgradering av vårt ISO 3485 till senaste versionen och det är mycket positivt att vi kunnat leva upp till denna nya och tuffare standard. Vi fortsätter att sträva efter god kvalitet i vår verksamhet och utveckling. Det ger en tyngd både i vår utveckling och mot marknaden att ha en externt kontrollerade kvailtetskontroll.", Säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.) 

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society