Spelbolaget Net Gaming får inte den värdering som företaget förtjänar i sin jämförelse med branschkollegor. Det skriver Analysguiden i en färsk uppdragsanalys.

Analysguiden höjer sitt beräknade motiverade värde i basscenariot till 13,70 kronor, från tidigare 12,70 kronor. Det motiverade värdet avser de kommande sex till tolv månaderna.

I ett mer offensivt bull-scenario blir det motiverade priset per aktie 16,00 kronor och
i ett konservativt bear-scenario stannar det motiverade värdet vid 9,20 kronor
per aktie.

I det tredje kvartalet var den organiska tillväxten 21 procent.

"Den höga organiska tillväxten sticker ut, relativt årets första två första kvartal. Det
indikerar att satsningar i USA börjar ta fart på riktigt. Vi uppskattar intäktsbidraget
under tredje kvartalet 2018 till mellan 5 och 10 miljoner kronor. Vi tror också att det
är USA som kommer att driva tillväxten under de kommande kvartalen", skriver analytikern Markus Augustsson i analysen.

Den andra vertikalen med betting väntas ge betydande intäkter först en bit in i nästa år.

"Denna satsning bör således kunna addera uthållighet till den starka tillväxten. Dock skall noteras att bolaget tidigare sagt att förvärv är tänkbart för att påskynda uppbyggnationen av en stark betting-vertikal. Dock finns det en viss risk för att marginalerna hämmas med ökad kostnad per NDC", skriver Augustsson.

Analysguiden spår helårsintäkter om 200 miljoner kronor och ett ebitda-resultat på 128 miljoner kronor. Nästa år väntas intäkterna öka till 242 miljoner kronor och ebitda-resultatet till 150 miljoner. newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire