Projektengagemang vidtar ytterligare effektiviseringsåtgärder för att öka bolagets effektivitet och lönsamhet med en årlig effekt om 55 miljoner kronor. Engångskostnaden för att genomföra besparingsprogrammet uppgår till 25 miljoner kronor och kommer att belasta det fjärde kvartalets resultat. Samtliga effektiviseringsåtgärder avseende personalminskningar och omkostnadsbesparingar under 2019 kommer totalt att minska kostnadsbasen med cirka 70 miljoner kronor under helåret 2020 jämfört med 2019.

Det senaste året har Projektengagemang genomfört en rad förändringar i strävan efter att skapa ett gemensamt, effektivt och lönsamt bolag. Bland annat har stor kraft lagts på konsolidering av omkring 60 bolag, samlokalisering på en rad orter, integrering av förvärv och system samt att vi gått från cirka 20 varumärken till ett. En något svagare marknad i kombination med kostnader för genomförda aktiviteter har påverkat företagets lönsamhet under 2019.

- Åtgärdsprogrammet gör att vi återställer vår debiteringsgrad för verksamheten till målsatta nivåer och anpassar vår kostnadskostym. Tillsammans med intäktshöjande aktiviteter kan vi nu öka vår intjänandenivå mot vårt lönsamhetsmål, säger Per-Arne Gustavsson, VD och Koncernchef på Projektengagemang.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:35 CET DEN 20 DECEMBER 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Om PE

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2018 omsatte vi drygt 1,2 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.