Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556080-4592 Nolato Aktiebolag
InstrumentSE0000109811 Aktie B
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 323 877
Antal rösträtter1 323 877
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-06-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 100 000
 - direkt innehavda rösträtter1 100 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,18 %
 - direkt innehavda rösträtter2,15 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,15 % 1 100 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,15 % 1 100 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnLina Nilsson
 - telefon0856225239
 - mejlfondadmin@lannebofonder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.