Vd Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon kommer att presentera Investors Bokslutskommuniké 2019 för investerare, analytiker och media på Arsenalsgatan 8C, Stockholm, onsdagen den 22 januari 2020 klockan 10:00.

Presentationen hålls på engelska och websänds på www.investorab.com, där man även kan ställa frågor. Den som önskar lyssna på presentationen ringer +46 8 566 426 21, +44 33 33 00 08 04 eller +1 631 913 1422 och använder PIN-koden 85285988#. Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår hemsida, där man även kan se och höra presentationen i efterhand.

Den som önskar närvara mejlar till magnus.dalhammar@investorab.com

Bokslutskommunikén beräknas publiceras omkring 08:15 samma dag.

Välkommen!

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.